Chính sách về Quyền Riêng Tư của Sông Sen CompanyWelcome

Chính sách về Quyền Riêng Tư của Sông Sen Company

Sông Sen Company là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về chăm sóc, điều trị da, thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao, các dịch vụ massage và chăm sóc cơ thể.

Bằng việc truy cập Trang thông tin điện tử và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Phạm vi

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía quý vị. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi quý vị truy cập Trang thông tin điện tử hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của mình

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Quyền riêng tư của trẻ em

Liên kết bên ngoài

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị

Thông tin chung.

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà quý vị nhập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo hình thức khác. Thông tin này bao gồm những thông tin có thể dùng để nhận dạng quý vị với tư cách là một cá nhân hoặc để liên hệ trực tiếp với quý vị (”thông tin cá nhân”).

Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng thông thường, một số thông tin về quý vị là bắt buộc để quý vị có thể nhận được những ưu đãi thích hợp từ Sông Sen Company cũng như các đối tác của Sông Sen Company và tận hưởng các lợi ích khác khi là thành viên đã đăng ký. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin khác như địa chỉ IP của quý vị, thông tin xác định thiết bị của quý vị và lịch sử duyệt trang thông tin điện tử trong phạm vi thông tin đó đề cập đến quý vị.

Thông tin từ các nguồn khác.

Chúng tôi cũng có thể định kỳ lấy thông tin về quý vị từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và bên thứ ba độc lập khác và bổ sung các thông tin đó vào thông tin khác về quý vị.

Tự động thu thập thông tin.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin từ máy tính hoặc Thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập Sen Rivper Spa và Sen Beauty Clinic.

Thông tin thanh toán.

Chúng tôi có thể cung cấp cho các thành viên tùy chọn lưu thông tin liên quan đến phương thức và lựa chọn thanh toán trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Thông tin vị trí và thông tin khác từ thiết bị.

Khi quý vị sử dụng một Ứng dụng trên Thiết bị, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về quý vị theo các cách nhìn chung là tương tự và cho mục đích tương tự như khi quý vị sử dụng trang thông tin điện tử thuộc hệ thống Sông Sen Company

Hiển thị quảng cáo/Lựa chọn của quý vị.

Dữ liệu được thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan

Sông Sen Company cam kết cung cấp cho quý vị nội dung và thông tin liên quan trên tất cả các trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin liên hệ cá nhân của quý vị (chẳng hạn như địa chỉ thư điện tử) với các bên thứ ba được liên kết để họ có thể cung cấp quảng cáo cho quý vị.

Dữ liệu do đối tác kinh doanh và mạng lưới quảng cáo thu thập để mang đến cho quý vị các quảng cáo liên quan

Nhiều quảng cáo mà quý vị nhìn thấy trên các trang thông tin điện tử của Sen River Spa là do Sen River Spa hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Sông Sen cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie và các công nghệ khác. Các bên thứ ba này bao gồm (1) đối tác kinh doanh, các đối tác kinh doanh này thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo của họ trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi, và (2) các mạng lưới quảng cáo, họ thu thập thông tin về sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo mà họ đặt trên nhiều trang thông tin điện tử khác nhau trên Internet. Thông tin mà các bên thứ ba này thu thập được sử dụng để đưa ra dự đoán về đặc điểm, sở thích hoặc tùy chọn/lựa chọn ưa thích của quý vị và để hiển thị quảng cáo định hướng theo sở thích của quý vị trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi và trên Internet.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào

Mục đích chung

Sông Sen Company sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về quý vị cho các mục đích chung sau:

đăng ký và quản lý tài khoản của quý vị, bao gồm cho phép quý vị truy cập và sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi;

giao tiếp với quý vị nói chung,

cho phép chúng tôi đăng đánh giá của quý vị, bài đăng trên diễn đàn và nội dung khác cho cộng đồng Sông Sen

tạo điều kiện cho việc đặt chỗ tại Sông Sen

trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị;

đánh giá sự quan tâm và cải tiến các sản phẩm, các dịch vụ và Trang thông tin điện tử của chúng tôi;

thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt và sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi cung cấp mà quý vị có thể quan tâm dựa trên tùy chọn nhận tiếp thị của quý vị;

tùy chỉnh trải nghiệm của quý vị với Sen River Spa theo cách khác, bao gồm cả tùy chỉnh quảng cáo hiển thị cho quý vị;

lấy thông tin từ quý vị, bao gồm thông qua khảo sát;

giải quyết các tranh chấp hoặc khắc phục sự cố;

ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm có khả năng xảy ra;

thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và

các mục đích khác được thông báo cho quý vị tại thời điểm thu thập.

Giao tiếp bằng thư điện tử

Chúng tôi muốn giúp quý vị dễ dàng tận dụng các cơ hội liên quan đến du lịch trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Xin vui lòng xem lại phần "Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị" bên dưới để biết thêm thông tin.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị với ai

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của quý vị nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết theo toàn quyền quyết định của mình…

để tuân thủ/thực hiện các giấy triệu tập, lệnh của tòa án hợp pháp và buộc thực thi hoặc các thủ tục tố tụng khác; để thiết lập hoặc thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi; để biện hộ trước các khiếu nại pháp lý; hoặc theo quy định khác của luật pháp. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có quyền đưa ra hoặc từ bỏ mọi phản đối hoặc quyền mà chúng tôi có thể thực hiện theo quy định của pháp luật;

để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động phi pháp hoặc bị nghi ngờ là phi pháp; để bảo vệ và biện hộ cho các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Sông Sen Company, khách hàng của chúng tôi hoặc các đối tượng khác; và có liên quan đến Điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi; hoặc

liên quan đến giao dịch của tập đoàn, chẳng hạn như giảm bớt hoạt động, sáp nhập, hợp nhất hoặc bán tài sản hoặc trong trường hợp hiếm gặp là phá sản.

Ngoài những điều đã trình bày ở trên, quý vị sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân về quý vị được chia sẻ với bên thứ ba và quý vị sẽ có cơ hội lựa chọn không cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quảng cáo và nhà đầu tư. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc các khách sạn và điểm đến du lịch được ưa thích nhất. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và được dùng để phát triển nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng quý vị sẽ quan tâm.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của quý vị trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của quý vị phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi quý vị đã đóng tài khoản của quý vị trên trang thông tin điện tử của chúng tôi trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

Các quyền và lựa chọn của quý vị đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của quý vị

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị mặc dù điều này có thể là cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định được cung cấp trên hệ thống Sông Sen.

Quý vị có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào về quý vị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây (xem mục "Liên hệ với chúng tôi") và chúng tôi sẽ tính một khoản phí nhỏ khi cung cấp cho quý vị thông tin này. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với mục đích sử dụng, chính xác và đầy đủ. Quý vị cũng có thể xem lại, bổ sung hoặc cập nhật thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách truy cập trang đăng ký của quý vị trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Quý vị cũng có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin và đóng tài khoản của mình như mô tả ở trên. Nếu quý vị quyết định đóng tài khoản tại Sông Sen, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt tài khoản của quý vị và xóa thông tin hồ sơ của quý vị khỏi giao diện trực tuyến.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể gửi cho quý vị các thông tin liên lạc khác, bao gồm thông báo về dịch vụ, thư quản trị liên quan đến tài khoản trên hệ thống Sông Sen của quý vị.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào

Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy an tâm khi sử dụng dịch vụ tại Sen River Spa và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Trong khi không trang thông tin điện tử nào có để đảm bảo vấn đề bảo mật thì chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ có thể làm như vậy để phục vụ cho các chức năng công việc đã được cho phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa khi truyền thông tin cá nhân của quý vị giữa hệ thống của quý vị và hệ thống của chúng tôi và giữa hệ thống của chúng tôi với hệ thống của các bên mà chúng tôi chia sẻ thông tin nhạy cảm. Đồng thời, chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập thông tin của quý vị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Sen River Spa không cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em. Nếu một cá nhân mà chúng tôi xác định là trẻ em dưới 13 tuổi gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy bỏ thông tin đó ngay khi có thể.

Liên kết bên ngoài

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Nếu quý vị truy cập trang thông tin điện tử khác từ các liên kết được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi, nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó có thể thu thập thông tin của quý vị và sử dụng thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của họ mà có thể khác với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư đăng trên các trang thông tin điện tử khác đó để hiểu được thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Những thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư này

Sông Sen Company  có thể thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Chính sách về Quyền riêng tư này ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư này thường xuyên để xem phiên bản mới nhất.

 


top