Triệt lông vĩnh viễn công nghệ OPT - SHR, Diode Laser

Công nghệ OPT SHR và Diode Laser là công nghệ triệt lông hiện đại nhất hiện nay. Sen River Spa đã ứng dụng cộng nghệ này trong dịch vụ triệt lông vĩnh viễn, đảm bảo sẽ mang lại hiệu quả tuyệt đối 100% cho khách hàng.

Đọc thêm


top